f-b.no – This is a Portuguese that really impresses

Dette er en portugiser som virkelig imponerer

Av Cato Larsen

– Dette vineriet har på denne korte tiden rukket å bli kjent over hele verden
– og hyllet blant Portugals 50 beste viner i en årrekke.

Vintips

Litt tilfeldig kom jeg over denne portugisiske rødvinen. Jeg likte svært godt hva jeg fikk i glasset, men den trengte en stund på å åpne seg.

Julia Kemper var en advokat fra Lisboa som endret kurs og bestemte seg for å følge i farens spor, nemlig vinproduksjon. Hun tok over familiegården Quinta do Cruzeiro i eventyrlige Viseu i Dão, Portugal. Familien har drevet med vindyrking i flere hundre år, men det var ikke før Julia overtok at de endret til økologisk vindyrking. Den første årgangen ble laget i 2008, og vineriet har på denne korte tiden rukket å bli kjent over hele verden og hyllet blant Portugals 50 beste viner i en årrekke.

Men tilbake til hva jeg har i glasset. Druene som er brukt i denne vinen er Alfrocherio (30 %), Tinta Roris (30 %), Jaen (25 %) og Touriga Nacional (15 %), og kommer fra høytliggende vinmarker (4-800 moh.). Jordsmonnet består av lere, granitt og skifer. Området ligger beskyttet av tre fjell og har et kontinentalt klima, med varme somre og regnfulle vintre. Klima og jordsmonn bidrar til viner med eleganse og frisk syre. Vinene som kommer fra Dão kalles Portugals Burgund.

Produktinformasjon:

Navn: Julia Kemper Vinhas Selecionadas 2017

Metode: Økologiske håndhøstede druer. Spontanfermentert og fottråkket i lagares. Ingen fat, kun lagring på sementtanker. Lang flaskelagring.

Varenummer: 8316401
Alkoholprosent: 13
Syre per liter: 5,2
Sukker per liter: mindre enn 3 gram
Pris: 169,90

Vinen har en dyp, men kald rødfarge. Den dufter svakt av bjørnebær, kirsebær og bringebær. Lette, deilige toner av urter og litt vanilje. Etter en stund på karaffel åpnes den, og blomstrer virkelig! Vinen er svært saftig og lekker. Fine tanniner og med et godt preg av bjørnebær, solbær og urter. Videre som den åpnes kjenner man også̊ kjøttfulle, saftige plommer samt at den er passe tørr. Lang, og god utgang. Dette er en portugiser som virkelig imponerer.

 

This is a Portuguese that really impresses

Cato Larsen
26.02.21 09:18

– This winery has in this short time managed to become known all over the world – and hailed among Portugal’s 50 best wines for a number of years.
For subscribers
Wine tips

A little by chance I came across this Portuguese red wine. I really liked what I got in the glass, but it needed a while to open.

Julia Kemper was a lawyer from Lisbon who changed course and decided to follow in her father’s footsteps, namely wine production. She took over the family farm Quinta do Cruzeiro in the adventurous Viseu in Dão, Portugal. The family has been engaged in viticulture for hundreds of years, but it was not until Julia took over that they changed to organic viticulture. The first vintage was made in 2008, and in this short time the winery has managed to become known all over the world and hailed among Portugal’s 50 best wines for a number of years.

But back to what I have in the glass. The grapes used in this wine are Alfrocheiro (30%), Tinta Roriz (30%), Jaen (25%) and Touriga Nacional (15%), and come from high-lying vineyards (4-800 masl). The soil consists of clay, granite and slate. The area is protected by three mountains and has a continental climate, with hot summers and rainy winters. Climate and soil contribute to wines with elegance and fresh acidity. The wines that come from Dão are called Portugal’s Burgundy.

Product information:

Name: Julia Kemper Vinhas Selecionadas 2017

Method: Organic hand-harvested grapes. Spontaneously fermented and foot threading in lagares. No barrels, only storage in cement tanks. Long bottle storage.

Item number: 8316401
Alcohol content: 13
Acid per liter: 5.2
Sugar per liter: less than 3 grams
Price: 169.90

The wine has a deep but cold red color. It smells faintly of blackberries, cherries and raspberries. Light, delicious notes of herbs and a little vanilla. After a while on the bottle, it opens, and really blooms! The wine is very juicy and delicious. Fine tannins and with a good touch of blackberries, blackcurrants and herbs. As it opens, you can also feel the fleshy, juicy plums and that it is suitably dry. Long, and good output. This is a Portuguese that really impresses.


Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Comment

Scroll to Top